LETYE-PETYE-LEPETYE
   
RENDHAGYÓ HIRDETŐI PORTÁL
  HIRDESS-PUBLIKÁLJ, ÉS GAZDAGODJ!
        ÜZENJ,vagy VICCELJ!
    OLVASS- KERESS-KACAGJ!

  
 
ANYAGI BIZTONSÁG PROGRAM
 
 
Kiemelt hirdetések
Bannerek
 

1.-
Egy viharos nap után a tengerpart tele volt partra vetett, vergődő kis halakkal, kiszáradó tengeri csillagokkal, kagylókkal.

Az arra járó felnőttek és gyerekek szomorúan nézték a pusztuló életeket.

Egy kislány azonban fogta a kis homokozó vödrét, és apró kezeivel kezdte összeszedni a még élő halakat, majd elballagott a víz széléhez, és visszadobta őket a tengerbe.

Az apja rászólt :
- Hagyjad, hiszen olyan sokan vannak. Úgysem tudod mindet összeszedni. Mit számít az egészhez képest az a pár kis hal, amit megmentesz!

- Amelyiket megmentem, annak számít – felelte a kislány, és folytatta a mentőakcióját.

Elgondolkodtató......


......................................................................................................................................................................

2.-

Egy ember elindult a híres mesterhez, hogy megtapasztalhassa a megvilágosodást.
Ahogy kapaszkodott felfelé a meredek hegyi ösvényen, megcsúszott, és egy mély szakadékba zuhant.
Jól meg is ütötte magát, de a testi fájdalmánál sokkal nagyobb volt a lelki szenvedése.
Úgy érezte, ez egy jel volt arra, hogy még nem méltó a Mester elé érkezni, olyan hibái vannak, amelyek megakadályozzák a megvilágosodásban.
Elhatározta, hogy most mélyen magába száll, és meg fogja keresni ezeket a gyengeségeit.
Ott ült és meditált a szakadék alján, sötétben és hidegben hosszú napokon át.
Sorra vette az életét, mindent újra átgondolt.
Néha körülnézett, de a helyzete nem változott: még mindig a gödör alján ücsörgött.

Aztán egyszer csak lépéseket hallott.
Felnézett, és nagy örömmel fedezte fel odafent a Mesterét.

- De jó, hogy itt vagy, Mester! Kérlek, világosíts fel, mert már napok óta itt ülök, és még mindig nem jöttem rá, miért kerültem ide!

Mire a Mester:

- Nem tudom, miért kerültél oda. De azt látom, hogyan tudnál kijönni. A hátad mögötti fa gyökerein könnyedén ki tudsz kapaszkodni.

- De hát a megértés, a felismerés nélkül hogyan fogok megvilágosodni, Mester?

- Idefent világos van…...........................................................................................................................................................................................................................

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................

Mit tesz a hírnév hatalma:

"Az üzletember nyakig ült az adósságban és teljesen reménytelennek látta a helyzetét. A hitelezők a nyakán voltak és a szállítók is már türelmetlenül követelték a pénzüket.
Az üzletember elcsigázottan ült a parkban, arcát a kezébe temetve, és azon tűnődött, hogy vajon tehet-e bármit, amivel megmentheti a cégét a biztos csődtől.

Aztán egyszer csak leült mellé egy öregember.
– Ej, de el vagy kámpicsorodva! Mi nyomja úgy a szívedet?

Az üzletember felnézett az öregemberre, és – rá nem jellemző módon – keserves hangon elmesélte neki a búját.
Az öregember végighallgatván az üzletember kétségtelenül reménytelennek tűnő helyzetét, elmosolyodott.
– Ha csak ennyi a baj, azt hiszem, tudok neked segíteni.

Előkapta a csekkfüzetét, megkérdezte az üzletember nevét, írt egy csekket, majd átnyújtotta, mondván:
– Tessék, fiam! Vedd el ezt a pénzt.
Tekintsd ezt kölcsönnek.
Találkozzunk ennél a padnál ugyanezen a napon egy év múlva, és majd akkor visszafizetheted nekem.
Az öregember azzal sarkon fordult, és amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen el is tűnt a park fái között.
Az üzletember lenézett a kezében lévő csekkre, és hirtelen levegőt sem kapott a döbbenettől.
A csekk fél millió dollárról szólt, és az öregember, a csekk aláírója pedig nem volt más, mint maga John D. Rockefeller, a világ leggazdagabb embere!
– Atya világ, – gondolta – hiszen ezzel a csekkel egy szempillantás alatt rendezni tudom az összes adósságomat!

Aztán elgondolkozott.
Ha magától Rockefellertől kapott kölcsönt, akkor nem is lehet olyan rossz a cége.
A vén, dörzsölt róka biztosan nem adott volna pénzt, ha nem lenne biztos benne, hogy a pénzét visszakapja.
Ezért először úgy döntött, be sem váltja a csekket.
Betette a széfjébe, és a pénz adta biztonság tudatában újult erővel vetette bele magát az üzlete megmentésébe.

Újdonsült erejével és optimizmusával jobb feltételeket alkudott ki a beszállítóival, ki tudta tolni a hitelek fizetési határidőit, és jó néhány nagyobb üzletet is nyélbe ütött. Néhány hónap elteltével sikerült kikászálódnia az adósságból és az üzlete újból nyereségesre fordult.

Pontosan egy évvel később visszatért a parkba, pontosan ahhoz a padhoz, ahol először találkozott az öreggel.
– Az az átkozottul dörzsölt vén kurafi – gondolta magában, tele hálával és várakozással.

Meg is jelent az öreg, a megbeszélt időpontban, ám ahogy vissza akarta neki adni a csekket, és elkezdte volna mesélni a sikereit és az eredményeit, hirtelen két fehér köpenyes ápoló határozott léptekkel odalépett az öreghez, megragadta, és szelíden, de határozottan elkezdte elkísérni.
Az üzletember meglepetten állt, kezében a csekkel, amikor egy harmadik ápoló odalépett hozzá.
– Kérem, uram, remélem nem zargatta önt ez az úr.
Nem nagyon szereti az otthont, ezért állandóan kioson ide a parkba, és mindenkinek azt meséli, hogy ő Rockefeller.
Ezt leszámítva viszont teljesen ártalmatlan.
Azt a csekket pedig jobb, ha nem próbálja beváltani.
Higgye el, megkíméli magát néhány kellemetlen pillanattól a bankban."(Fábián Anita)


.....................................................................................................................................................................................................................

Mivel telik az élet?

Egy filozófiatanár, ott állt az osztály előtt, miközben volt előtte néhány dolog a katedrán. Amikor megkezdődött a tanóra, szó nélkül vette a befőttes üveget és megtöltötte golflabdákkal...

Megkérdezte hallgatóit, hogy tele van-e az üveg és a hallgatók igazolták neki, hogy tele van. Ekkor, a tanár vett egy dobozka kavicsot és beleöntötte a befőttes üvegbe, könnyedén rázogatva... A kavicsok kitöltötték a golflabdák közti űrt. Ismét megkérdezte hallgatóit, hogy tele van-e az üveg, és ők ismét igazolták, hogy igen...
Ekkor, a tanár vett egy doboz homokot és ezt is beöntötte a befőttesüvegbe. A homok, természetes módon kitöltötte az egész üveget. Amikor ismét megkérdezte hallgatóit, ezek kórusban kiáltozták: Tele van!!! A tanár kivett a katedra alól, két pohár gyümölcslevet, amit szintén betöltött az üvegbe, véglegesen teletöltve azt. A hallgatók nevettek. Most – mondta a tanár, miután a hahotázó nevetés lecsillapodott –, szeretném, ha megértenétek azt, hogy ez a befőttes üveg, a ti életeteket jelképezi. A golflabdák, a számotokra lényeges dolgokat jelképezik: család, gyermekek, egészség, barátok és szenvedélyeitek – és ha minden egyéb eltűnne ezeken kívül, életetek akkor is teljes volna. A kavicsok, számotokra fontos dolgokat: munkahely, otthon, autó –, a homok a többi apróságot jelképezi. Ha a homokkal fogjátok kezdeni – folytatta a tanár – már nem lesz ahová a kavicsot és a golflabdákat elhelyezzétek.

 

Így van ez, életetekben is: ha, mindig kis dolgokra pazaroljátok időtöket és energiátokat, nem marad időtök a számotokra fontos dolgok számára. Szentelj időt tehát a fontos dolgoknak saját boldogságod érdekében: Játssz a gyermekekkel, menj ki a városba vacsorázni a feleségeddel, golfozz..., marad elég időd majd máskor arra, hogy takaríts vagy megjavíts bizonyos berendezéseket. Elsősorban golflabdáidra vigyázz, ezek számítanak igazán. Állítsd fel elsőbbségeidet, a többi csupán homok... Ekkor, az egyik hallgató megkérdezte:– Mit jelent a két pohár gyümölcslé? A tanár, mosolyogva ezt mondta:– Örülök, hogy megkérdezted. Ezek, csupán arra kívánnak rámutatni, hogy bármennyire is tele lenne az életed, mindig maradjon hely és idő arra is, hogy megigyál egy pohár gyümölcslevet, az egyik barátoddal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


 
 
 © 2009. SITE-MLM - Honlap szerkesztő